Durant els darreres 100 anys els mitjans massius de comunicació centralitzaven el poder de la informació sobre les qüestions polítiques. Començant per la premsa, seguint amb la ràdio i acabant amb la televisió, aquests caracteritzaven i donaven forma a la política de cada moment.

Però ajudaven els mitjans a manipular la comunicació? Haguéssin estat igual d’efectius els principis comunicatius de Goebbels si no haguès controlat tots els mitjans? Goebbels (amb males intencions però una intel.ligència absoluta) coneixa com manipular la informació i, evidenment, sabia que per fer-ho necessitava el poder de la ràdio, el cinema i la literatura. Per això m’atraveixo a establir un paral.lelisme entre els assessors d’Obama i Goebbels, i coincideixo amb aquells qui parlen de l’equip d’Obama com dels autèntics Goebbels pacífics del nostre temps. És evident que, fins al moment, cap candidat polític (fent referència al sistema presidencialista dels EUA, però també al sistema de partits de l’Estat Espanyol) ha explotat amb tanta intel.ligència les oportunitats comunicatives d’internet ni de la resta de mitjans del panorama comunicatiu actual.

El paradigma polític, igual que el publicitari, està canviant a marxes forçades. Si els partits i candidats volen arribar al seu target group , no en tenen prou en posar missatges als mitjans convencionals. El punt essencial es troba en saber aprofitar les noves tecnologies. Internet, amb la popularització creixent dels blogs i les xarxes socials, actua en detriment de la unidireccionalitat i a favor del diàleg, la interactivitat i la bidireccionalitat. D’aqui sorgeix el que actualment es coneix com la política 2.0. Una política que soposa un canvi en la relació dels partits polítics amb la ciutadania i on la imatge de candidat proper és el principal producte a vendre.

Renovar-se o morir sembla que des de fa un any els partits polítics espanyols han començat a entendre l’essència de la frase. Poc a poc, han anat familiaritzant-se amb internet i les oportunitats que el mitjà és capaç d’explotar.  CNN Plus va analitzar com els partits polítics van utilitzar les xarxes socials en les passades eleccions generals.

És aquest l’inici d’un llarg camí?

De moment la Secretaria d’Estat de Comunicació, que depèn del Ministre de la Presidència del Govern, sembla estar treballant en aquesta direcció. I entre altres actuacions, el passat 21 de juliol va decidir obrir una compte a Twitter. http://twitter.com/desdelamoncloa, la qual ja compte amb més de 3.450 seguidors.