En un pots anterior vaig parlar sobre la identitat digital i la tendència d’aquesta per idealitzar el nostre jo (El jo digital, el jo ideal) Però què és la identitat digital? Què caracteritza la identitat off line?

Per definició, la identitat és el conjunt de propietats d’un individu que el diferencia dels altres. La verificació d’aquests trets és el que ens permet determinar que un individu és qui diu ser. Però és important tenir en compte que les propietats o trets de cadascú poden ser propis o adquirits amb el pas del temps. A més a més, cal distingir entre aquells trets que són apreciables a pimera vista i aquells que són ocults. Partint d’aquesta definició la consultora tecnològica independent, Evolucy, defineix a la Identitat Digital com al conjunt de propietats que caracteritzen un individu o col.lectiu en un medi de transmissió digital.

Quines diferències presenta la identitat on line respecte la off line?

A diferència de la identitat en el món real, o identitat off line, la identitat digital no existeix a priori, hem de crear-la i vincular-la a l’individu.

En la identitat digital tendim a idealitzar el nostre jo més que en la personal. És més fàcil amagar les propietats que no ens interessen i ressaltar aquelles que sí.

En el món real, la coherència identitària és més intuïtiva que en el món digital. És a dir, la coherència que presento davant el meu cap, els meus veïns o prenent unes copes la segueixo amb major o menor encert. Doncs, aquesta coherència no és directament traslladable al món digital.

Com serà la nostra identitat d’aqui uns anys? Hi ha qui diu que en un futur la identitat on line serà més important que la off line… Jo, sincerament, crec (i pel bé nostre espero que així sigui) que aquestes prediccions no arribaran a complir-se mai.